Zarząd i Rada Stowarzyszenia

 

Zarząd

m_dawidowicz
Prezes
Maciej Dawidowicz
prezes@gkf.org.pl

I Wiceprezes
Piotr Wiśniewski
piotr.wisniewski@gkf.org.pl
IMG_0010
II Wiceprezes
Kamil Wiśniewski
kamil.wisniewski@gkf.org.pl

Skarbnik
Michał Szklarski
michal.szklarski@gkf.org.pl

Sekretarz Zarządu
Marek Grzegorczyn

Komisja Rewizyjna


Przewodnicząca Komisji
Aleksandra Markowska
aleksandra.markowska@gkf.org.pl
Dorota Nowak
członek Komisji
Dorota Nowak
dorota.nowak@gkf.org.pl

członek Komisji
Karolina Krassowska
1archi
członek Komisji
Artur „Archi” Kopyciński
artur.kopycinski@gkf.org.pl

Rada Stowarzyszenia

Rada Stowarzyszenia stanowi organ opiniujący i doradczy Zarządu GKF. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą:
1. prezesi Klubów Lokalnych;
2. prezes Klubu Członków Korespondentów;
3. szefowie Działów GKF;
4. inni członkowie, ważni dla Stowarzyszenia, powoływani i odwoływani przez Zarząd GKF.
Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia jest prezes Klubu Lokalnego o największej ilości członków.


prezes KL Angmar
Wojciech „Mumin” Borkowski
(przewodniczący Rady)
angmar@gkf.org.pl

prezes KL First Generation
Elżbieta Kotlarek
first.generation@gkf.org.pl

prezes KL Mirror
Piotr „Cypis” Rutkowski
mirror@gkf.org.pl
m_dawidowicz
prezes KL Fenris
Maciej Dawidowicz
fenris@gkf.org.pl

prezes Klubu Członków Korespondentów
Anna Papierkowska
anna.papierkowska@gkf.org.pl

szef Działu Gier
Adam „Ceti” Cetnerowski
ceti.mtg@googlemail.com
1pucek
szef Działu Biblioteka
Adrian „Pucek” Czerwiński
adrian.czerwinski@gkf.org.pl

szef Działu Kolportażu
Janusz Piszczek
kolportaz@gkf.org.pl

szef Działu Wydawniczego
Grzegorz Szczepaniak

redaktor naczelny Informatora GKF
Jan „PiPiDżej” Plata-Przechlewski

szef Działu Larpów

– portret zastępczy

Parçalar öyle ya da böyle yerini bulur, resmin kareleri tamamlanır. Yukarıda açıkça ifade edilenler dışında istanbul tabip odası�nın meslek ahlak hakkında kuralları ve 1 sayılı yasa gereği hatalı gördüğü ilanlarda değişiklik yapılmasını isteme hakkı saklıdır