Anatomia Fantastyki #22

 

Stolem polskiej fantastyki. Podróż jubileuszowa
Antologia tekstów pod redakcją Grzegorza Szczepaniaka

Najważniejszym wydarzeniem 2021 roku dla wszystkich fanów fantastyki w Polsce, ale i zapewne na całym świecie, były 100. urodziny Stanisława Lema. Dlatego najnowszy tom serii Anatomia Fantastyki poświęcony został sylwetce i twórczości tego najważniejszego polskiego autora science fiction. Autorzy krytycznoliterackiej antologii Stolem polskiej fantastyki. Podróż jubileuszowa przyglądają się dziełom Lema z różnych perspektyw i analizują ich różne aspekty. Czytelnik znajdzie w niej m.in. refleksję nad zmianą odbioru dzieła w funkcji czasu, analizę trafności prognoz Lema dotyczących tendencji rozwojowych cywilizacji oraz postępu naukowo-technicznego, przegląd politycznych aluzji obecnych w groteskowych wizjach społeczeństw, krytykę religijnych przejawów literackich rzeczywistości, omówienie możliwości wykorzystania motywów Schulzowskich do wzbogacenia interpretacji jego dzieła na przykładzie animowanej adaptacji Maski braci Quay, a także opis zastosowanych przez niego frazeologicznych innowacji. Mimo upływającego czasu utwory i osobowość Stanisława Lema wciąż przyciągają oraz inspirują czytelników, jak i badaczy. Ta książka jest tego najlepszym dowodem.

Spis treści
Grzegorz Szczepaniak, Przedmowa
Paweł Majka, Powrót do gwiazd
Jacek Inglot, Lem: Mistrz i Prorok
Jan Plata­‑Przechlewski, Jak mistrz Stanisław groteskę z realsocjalizmu preparował, czyli elementy satyry politycznej u Lema
Rafał Nawrocki, W co pan wierzył, panie Lem?
Leszek P. Błaszkiewicz, Jak Lem przedstawiał naukę i technikę w swoich dziełach?
Zuzanna Kiercel, Schulz pod maską. Tropy Schulzowskie w filmie animowanym Maska (2010) braci Quay
Małgorzata Nawrocka­‑Żarnecka, Innowacje frazeologiczne sposobem tworzenia świata przedstawionego w powieści Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema
Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak, Jan Plata-Przechlewski
Okładka: Rafał Gosieniecki
Wydanie 2021, nakład 100 egz., 84 strony

Tę pozycję można kupić

 Posted by at 22:56