Inne wydawnictwa

 

Starsze fanziny
Najrozmaitsze wydawnictwa towarzyszyły Gdańskiemu Klubowi Fantastyki właściwie od samego początku jego istnienia. A nawet są nieco starsze (Collaps jako klub pregiekaefowski wydał w latach 1984-1986 piętnaście pierwszych numerów fanzinu Claps, komiks „Na tropie wampiurów” oraz dwa informatory konwentu Lapsbiax).
Były to bowiem czasy wielkiego głodu słowa: w księgarniach fantastyki było niewiele (i trzeba było na nią polować), podobna sytuacja była na rynku czasopism (miesięcznik Fantastyka spod lady lub w prenumeracie) tak więc fan fantastyki był w stanie pochłonąć dosłownie wszystko. Przykładem może być ogólnopolski fenomen tzw. klubówek. Poza tym własne wydawnictwa klubowe (tzw. fanziny) stwarzały niepowtarzalną możliwość zamieszczania własnych prób literackich, graficznych, krytycznych.
Pierwszymi periodykami były fanziny poszczególnych Klubów Lokalnych GKF:

  • Claps (KL Collaps) wychodził od 1987 r. do 1990 r., ukazało się 20 numerów (są tu uwzględnione tylko numery wydane przez Collaps jako Klub Lokalny GKF);
  • Hydrus (KL Hydrus) wychodził od 1987 r. do 1989 r., ukazało się 5 numerów;
  • Galactica (KL Galactica) wychodziła od 1988 r. do 1990 r., ukazało się 9 numerów;
  • Mizar (KL Alkor) wychodził od 1988 r. do 1992 r., ukazały się 4 numery;
  • Nazgul (KL Mordor) wychodził od 1988 r. do 1989 r., ukazały się 2 numery.

Zawierały one opowiadania, recenzje, tłumaczenia, grafiki, relacje z imprez.
Wymogi cenzury ograniczały ich objętość do 16 stron (plus okładka); nie mogły też być traktowane jako periodyki (oznaczenie kolejnych numerów było więc zaszyfrowane pod postacią rozmaitych znaków graficznych). Ograniczenia te oczywiście przestały obowiązywać wraz z końcem realnego socjalizmu.
Jednak takie drobne formy przestawały wystarczać. Marzyła się forma książkowa.
Po wielu staraniach udało się uzyskać zgodę ministerstwa na wydanie Informatora Literacko-Graficznego GKF (rok 1988) jednorazowego, 120-stronicowego wydawnictwa zawierającego głównie (acz nie wyłącznie) twórczość członków Giekaefu.

Albumy, komiksy, książki
Ukazywały się najróżniejsze wydawnictwa, nie będące periodykami: zbiorek grafik Jerzego Szyłaka (1987 r.), informator wystawy malarstwa SF (1988 r.) oraz kilka wydań udergroundowych komiksów Jana-Platy-Przechlewskiego Wampiurs Wars (tomiki I-III w 1988 r., tomiki IV i V w 1989 r.; edycje zbiorcze już w III RP: w 1990 i 1994 r.).
Klubówek GKF raczej nie wydawał; choć można by za nie uznać przetłumaczone (też za PRL-u) przedruki zachodnich komiksów: trzy zeszyty z rozerotyzowanymi parodiami klasyki kina grozy (1988 r.), dwa tomiki klasycznego Conana (1989 i 1990 r.), albumik komiksów i grafik Moebiusa (1989 r.) i albumik grafik Franka Frazetty (1988 r.) oraz, już w nowej rzeczywistości, powieść Edmonda Hamiltona „Władcy gwiazd” (1994 r.).
W swojej historii mieliśmy też wydanie kartonowego modelu (do sklejania) myśliwca imperialnego z Gwiezdnych wojen (1987 r.).
Wydawcą tego typu publikacji był przeważnie któryś z klubów lokalnych (najczęściej Collaps lub Galactica).
Ponadto, już po upadku PRL i cenzury, ukazały się dwa wydania opowiadań Andrzeja Prószyńskiego „Ostatnie słowo” (1993 r., wraz z prawie identycznym dodrukiem; 1997 r., z nową okładką i składem). Ukazała się też powieść fantasy Dawida Brykalskiego „Nie ma tego złego, co na gorsze by nie wyszło” (2000 r.).

Czerwony Karzeł-Komiks
Kolejnym wydawnictwem był Czerwony Karzeł – Komiks (ukazujący się, jako pierwsze wydawnictwo GKF-u, nie w formacie A5, lecz A4); wyszły 3 numery w okresie od 1997 do 1999 r. (dwa pierwsze miały charakter magazynowy, trzeci był remakem komiksu „Na tropie wampiurów”). W 2007 ukazał się numer czwarty (i ostatni) z kanoniczną (po raz pierwszy wszystkie materiały) edycją oryginalnego komiksu „Wampiurs Wars”.

Nowsze fanziny
Dość okazjonalne (z uwagi na skalę przedsięwzięcia) edycje prozinów sprawiły, iż Kluby Lokalne przypomniały sobie o wydawniczej galanterii czyli mogących częściej ukazywać się drobnych fanzinach, co zaowocowało renesansem tych wydawnictw.
I tak, już w realiach III RP, ukazywały się jeszcze:

  • KaCzKowisko (KCzK) wychodziło od 1992 r. do 1996 r., ukazało się 7 numerów;
  • Dragon Helm (KL Angmar) wychodził od 1992 r. do 1999 r., ukazało się 8 numerów;
  • Czarna Dzióra (KL Hydrus) wychodziła od 1995 r. do 1996 r., ukazały się 4 numery;
  • Uświadamiacz (KL Acheron) wychodził w roku 1992, ukazały się 3 numery;

Informator Klubu Fantastyki Alkor (KL Alkor) wychodził od 1992 r. do 1993 r., ukazało się 9 numerów.
Finansowane były też pojedyncze numery fanzinów Klubów Sprzymierzonych z GKF-em (Dzikie Wieści KS Conan, Brainstorm KS Liga Dagobah, Szepty spod Pagórka KS Hobbit, Nowe Wizje KS Taurus, Czerw KS Fremen, Kafar KS Rassun).

Informatory imprez
Innego rodzaju wydawnictwami informacyjnymi są informatory konwentów organizowanych bądź współorganizowanych przez GKF (np. Nordcon, Polcon, Voyager, Halloween, Teleport, Eurocon, seminaria filmowe); ukazywały się one zarówno w PRL, jak w III RP (w ostatnich latach głównie jako numery specjalne Czerwonego Karła).