Informator GKF

 

Informator GKF jest bezpłatnym miesięcznikiem wydawanym przez nasze Stowarzyszenie. Jego głównym zadaniem jest informowanie członków o ważnych wydarzeniach minionych i nadcho-dzących. Ponadto w Informatorze można znaleźć recenzje książek, filmów i gier, felietony i eseje oraz polemikę. Materiały do Informatora można wysyłać na adres Redakcji).
Pomysł na pisemko informacyjne powstał w GKF w 1987 r. Wychodziły wtedy cienkie fanziny poszczególnych klubów lokalnych: 16 stron plus okładka, w środku opowiadania, grafiki, recenzje, komiksy i trochę relacji z imprez. Krzysztof Papierkowski i paru innych członków GKF uznało, że relacje z imprez powinny być publikowane oddzielnie. Wspólnie z Jerzym Szyłakiem założyli fanzin informacyjny Squonk (nazwa z opowiadania J.L. Borgesa). Wyglądem i formatem przypominał on inne – Clapsa czy Galactikę. Ukazały się dwa numery. Był on może jednak nawet zbyt fanzinowaty, a za mało informacyjny. Maciej Rokicki oskarżył go o przerost formy nad treścią i założył alternatywny informator Bryk. Maciej jednak przegiął w drugą stronę: faktycznie był on utrzymany w estetyce prowizorki, a format A4 (bez okładek) dopełnił jego los. Bryk zakończył swój żywot na jednym numerze.
I wtedy pojawiło się wydawnictwo będące optymalnym kompromisem: Informator Zarządu GKF. A5, miękka okładka tak jak do dziś. Numeracja nie zaczynała się od 1, lecz uwzględniała wcześniejsze efemerydy. Potem zmienił tytuł na, po prostu, Informator GKF.
Początkowo był pisemkiem wyłącznie statystycznym. Z czasem pojawiły się relacje z imprez, grafiki, recenzje, wstępniaki, krótkie formy literackie. Z formy ksero przeszedł na druk, pojawiły się fotografie, otrzymał ISSN, zaczął być zszywany. Ukazują się też numery specjalne (np. ze statutem i regulaminami, literacko-krytyczne, okolicznościowe).
Redaktorami naczelnymi kolejno byli: Krzysztof Papierkowski, Artur Łukasiewicz, Robert Szewczyk, Grzegorz Szczepaniak, Jan Plata-Przechlewski.
Aktualny redaktor naczelny „Informatora GKF” Jan „PiPiDżej” Plata-Przechlewski

Numery archiwalne (PDF):
1987-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2020
2021-2030
Numery specjalne i „specjalne”

 Posted by at 19:57