Regulamin Działu Wydawniczego

 

1. Szef Działu Wydawniczego jest powoływany i odwoływany przez Zarząd GKF.
2. Szef Działu może wyznaczyć zastępcę, którego zatwierdza Zarząd GKF.
3. Za wydatki Działu Wydawniczego odpowiada szef Działu. W przypadku niewłaściwych wydatków Zarząd może obciążyć go finansowo, do kwoty ustalonej osobną, obowiązującą w czasie powstania strat uchwałą. Jeżeli szef Działu ma zastępcę, Zarząd może rozłożyć straty solidarnie.
4. Do obowiązków szefa Działu należy:

  • wydawanie miesięcznika „Informator GKF”;
  • wydawanie książek z serii „Anatomia Fantastyki” i magazynu „Czerwony Karzeł” w miarę możliwości finansowych stowarzyszenia;
  • wydawanie fanzinów Klubów Lokalnych GKF w miarę możliwości finansowych KL;
  • wydawanie informatorów, posterów i innych materiałów niezbędnych na imprezy organizowane przez GKF i Kluby Lokalne;
  • wydawanie druków niezbędnych dla działalności GKF;
  • pomoc przy wydawaniu fanzinów Klubów Sprzymierzonych.

5. Kontrolę Działu Kolportażu przeprowadza Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku.
6. Prezes GKF może czasowo wyznaczyć członka Zarządu do bezpośredniego nadzoru Działu.

 Posted by at 00:06