Biblioteka

 

Biblioteka Gdańskiego Klubu Fantastyki jest jedną z największych bibliotek fantastyki w Polsce. Zawiera ona obecnie ponad siedem tysięcy pozycji. Znaleźć w niej można praktycznie wszystkie publikacje wydane od początku lat 90-tych i zdecydowaną większość wcześniejszych (w tym kilka z dwudziestolecia międzywojennego). Zasady pracy biblioteki opisane są szczegółowo w Regulaminie Działu Bibliotecznego.

Nabywanie nowych pozycji to jedno z kluczowych zadań statutowych GKF. Biblioteka zaopatrywana jest w nowości na bieżąco, dzięki pracy Działu Kolportażu.

 Biblioteka GKF składa się z czterech sekcji:

  • Sekcji Polskojęzycznej (aktualnie ok. 5000 pozycji)
    • Katalog beletrystyka
    • Katalog „wydawnictwa inne” (albumy, opracowania, roczniki fanzinów itp.) 
  • Sekcji Anglojęzycznej (900 pozycji) – w trakcie wycofywania
  • Sekcji Komiksów (ok. 400 pozycji)
  • Sekcji Fanzinów i Czasopism (1400 pozycji)

W Sekcji Polskojęzycznej, oprócz beletrystyki, znajduje się wiele albumów oraz wydawnictw non-fiction (krytyczne, popularnonaukowe, naukowe – oczywiście powiązane w jakiś sposób z fantastyką lub bliskimi jej dziedzinami).

Biblioteka GKF mieści się w siedzibie GKF. Udostępniana jest członkom GKF w każdą środę, w godzinach 17:00-19:00.

Ze względów organizacyjnych jednorazowo można wypożyczać do 3 pozycji. Szef Działu może zwiększyć limit wypożyczanych książek członkom, którzy w ciągu ostatniego roku terminowo rozliczali się z biblioteką do maksymalnie 10 pozycji. Zalecane jest oddawanie książek w czasie miesiąca od wypożyczenia. Limitem ostatecznym jest 45 dni kalendarzowych. Przekroczenie powyższego czasu wiąże się z koniecznością wpłacenia opłaty karnej przy zwrocie (1 zł od książki, za każdy zaczęty miesiąc powyżej limitu ). Do momentu uregulowania należności, osoba przetrzymująca traci prawo do korzystania z biblioteki.

Szefem Działu Bibliotecznego jest Hubert Kozij (hubert.kozij@gkf.org.pl).

 Posted by at 00:31