Zarząd i Rada Stowarzyszenia

 

Zarząd

Prezes
Aleksandra Markowska
prezes@gkf.org.pl

I Wiceprezes
Maciej Dawidowicz
maciej.dawidowicz@gkf.org.pl 

II Wiceprezes
Dorota Nowak
dorota.nowak@gkf.org.pl

Skarbnik
Michał Szklarski
skarbnik@gkf.org.pl 

Sekretarz Zarządu
Monika Ginter
monika.ginter@gkf.org.pl

Komisja Rewizyjna
Robert Kamiński robert.kaminski@gkf.org.pl – Przewodniczący Komisji
Marcin Grzybowski
Dariusz Mróz
Marta Witkowska

Rada Stowarzyszenia

Rada Stowarzyszenia stanowi organ opiniujący i doradczy Zarządu GKF. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą:

  1. prezesi Klubów Lokalnych;
  2. prezes Klubu Członków Korespondentów;
  3. szefowie Działów GKF;
  4. inni członkowie, ważni dla Stowarzyszenia, powoływani i odwoływani przez Zarząd GKF.

Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia jest prezes Klubu Lokalnego o największej ilości członków.

Prezes KL Angmar
Paweł Nowak – Przewodniczący Rady

Prezes KL First Generation
Mariusz Czach

Prezes KL Fenris
Maciej Dawidowicz

Prezes Klubu Członków Korespondentów
Joanna Piszczek

Szef Działu Gier
Adam „Ceti” Cetnerowski

Szef Działu Bibliotecznego
Hubert Kozij

Szef Działu Kolportażu
Janusz Piszczek

Szef Działu Wydawniczego
Grzegorz Szczepaniak 

Redaktor naczelny Informatora GKF
Jan „PiPiDżej” Plata-Przechlewski