Regulamin Klubu Sprzymierzonego z GKF

 

1. Grupa członków korespondentów GKF, licząca co najmniej 5 członków, może za zgodą Zarządu GKF utworzyć oddzielną sekcję tematyczną, zwaną dalej Klubem Sprzymierzonym GKF.
2. Za kontakt z Klubem Sprzymierzonym odpowiada prezes KCzK lub jeden z wiceprezesów GKF.
3. Członkowie korespondencji zgrupowani w Klubie Sprzymierzonym płacą składki roczne
o odrębnej wysokości, ustalonej przez Zarząd GKF z uwzględnieniem mniejszego kosztu zbiorczej wysyłki wydawnictw.
4. Klub Sprzymierzony otrzymuje „Informatory GKF” w ilości odpowiadającej liczbie członków oraz po jednym egzemplarzu wszystkich innych wydawnictw GKF (z wyjątkiem wydawnictw wymienionych w oddzielnej uchwale GKF).
5. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, stosowane są zasady podane w „Regulaminie Klubu Członków Korespondentów GKF”

 Posted by at 00:03