Wydawnictwa

 

Od początku istnienia Gdańskiego Klubu Fantastyki wydawanie własnych publikacji było jednym z najważniejszych przejawów działalności. Nikomu nie trzeba chyba uświadamiać, jak ważną, pod wieloma względami, funkcję pełni klubowy fanzin: jest nie tylko świadectwem aktywności stowarzyszenia i jego aspiracji, ale również forum, na którym ścierają się poglądy i gusta członków. Last but not least jest spoiwem klubowej społeczności i jej znakiem rozpoznawczym.
Federacyjna struktura GKF sprawiła, że wydawnicze zapędy klubów w nim zrzeszonych wymagały zaprowadzenia jakiegoś ładu. Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy w Polsce panowały nadziały papieru, a najdrobniejszy nawet druk musiał być zatwierdzony przez cenzurę, powołanie Działu Wydawniczego, koordynującego i wspierającego działalność edytorską, było koniecznością.
Czasy, kiedy każdy klub Stowarzyszenia za punkt honoru poczytywał sobie wydawanie własnego zinu minęły chyba bezpowrotnie, mimo krótkiego renesansu, który nastąpił już w realiach III RP. Dziś nasz stan posiadania to regularnie ukazujący się biuletyn Informator GKF – najdłużej nieprzerwanie ukazujące się pismo fandomowe w Polsce oraz publikowana nieregularnie – dawniej jako kwartalnik krytycznoliteracki, obecnie jako popularnonaukowa seria wydawnicza – Anatomia Fantastyki. W roku 2014, po piętnastoletniej przerwie, reaktywowaliśmy wydawanie prawdziwej fanzinowej legendy lat dziewięćdziesiątych XX wieku Czerwonego Karła (pisma, które w 1999 roku na Euroconie w Dortmundzie zostało uznane za najlepszy europejski fanzin). Popularny Karzełek ukazuje się w znacznie skromniejszej formie, adekwatnej do aktualnych finansowych i organizacyjnych możliwości GKF. Dział Wydawniczy przygotowuje także informatory flagowego klubowego konwentu – Nordconu oraz antologie będące owocami prowadzonych przez Klub warsztatów LARPowych i literackich.

Na pytania odnośnie wydawnictw odpowiedzi udziela szef Działu Wydawniczego Grzegorz Szczepaniak.

 Posted by at 17:37