Anatomia Fantastyki #10

 
Leszek Będkowski

Ponure raje Janusza A. Zajdla
Wizje społeczeństw totalitarnych, czyli o prozie fantastycznonaukowej Janusza A. Zajdla

Na łamach AF pojawiały się prace magisterskie, zbiory szkiców i esejów krytycznoliterackich, a nawet leksykon filmowy – brakowało już tylko doktoratu. I wreszcie w roku 2000 doczekaliśmy się publikacji powstałej na bazie rozprawy doktorskiej Leszka Będkowskiego. „Ponure raje Janusza A. Zajdla” poświęcone były twórczości najznakomitszego przed-
stawiciela polskiej fantastyki socjologicznej, a zwłaszcza wizjom społeczeństw totalitarnych w niej zawartych.

Zawartość:
Wstęp
I. Tradycje fantastyki socjologicznej w powojennej polskiej prozie science fiction 1945-1985
II. Zajdlowskie wizje społeczeństw zniewolonych
III. Komunikacja literacka w powieściach Janusza A. Zajdla
Zakończenie
Neologizmy science fiction w powieściach Janusza A. Zajdla
Bibliografia opracowań
Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Jan Plata Przechlewski, Krzysztof Papierkowski
Okładka: Rafał Gosieniecki

Wyd. 2000, nakład 400, 78 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>