Anatomia Fantastyki #12

 
Artur Kawiński

Tolkien. Barwy pieśni

 

 
Opisanie muzycznego świata Śródziemia

Związki muzyki ze Śródziemiem są wielorakie i oczywiste dla każdego czytelnika twórczości Tolkiena. Ale nie było do momentu wydania przeredagowanej pracy magisterskiej Kawińskiego poświęconej temu zagadnieniu książki po polsku. Wypełniliśmy i tę lukę w refleksji nad dziełem naszego ulubionego pisarza.

Zawartość:
Wstęp
I. Twórca muzycznego świata
II. Ontologia muzycznego świata
III. Absolut muzycznego świata
Coda
Aneks
Bibliografia
Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Jan Plata Przechlewski, Krzysztof Papierkowski
Okładka: ilustracja pochodzi z „Koncertu anielskiego” – fragmentu ołtarza z Isenheim autorstwa Mathisa Gothard-Neithardta
Ilustracje w tekście: pochodzą ze stron www.snapsite.com i www.tolkien.art.pl oraz z archiwum autora

Wyd. 2001, nakład 400, 82 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>