Anatomia Fantastyki #13

 
Grażyna Lasoń-Kochańska
Czytając fantasy…

Lasoń-Kochańska w swoim przeredagowanym doktoracie porządkuje definicyjny zamęt związany z literaturą fantasy, a czyni to, m.in. analizując odpowiedzi na ankietę wypełnioną przez czytelników tego typu prozy (za jednym zamachem zakreśla więc horyzont oczekiwań typowego fana fantasy).
Trzynastka okazała się ostatnim numerem kwartalnika krytyczno-literackiego. Idei publikowania krytycznych rozpraw poświęconych fantastyce GKF jednak nie porzucił i – jak agent 007 – „Anatomia Fantastyki” powróciła po 8 latach jako seria wydawnicza…

Zawartość:
Wstęp
1. Fantasy wobec przemian współczesnej kultury
2. Co to jest fantasy? Próba charakterystyki gatunku
3. O postawach i wyborach czytelniczych
4. Język wyobraźni symbolicznej
5. O siłach rządzących światem fantasy. Magia ludzi i magia przyrody
6. Mityczno-archetypowe wzorce w konstrukcji bohatera
Zakończenie
Bibliografia
Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Jan Plata Przechlewski, Krzysztof Papierkowski
Okładka: Mirosław Socha

Wyd. 2002, nakład 400, 96 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>