Anatomia Fantastyki #14

 
Jolanta Łaba

Idee religijne w literaturze fantasy

Kiedy w roku 2002 wydawaliśmy 13 „Anatomię Fantastyki”, nie przeczuwaliśmy, że będzie to ostatni numer naszego krytyczno-literackiego kwartalnika. Po 8 latach milczenia dalsze utrzymywanie fikcji nie ma jednak sensu. Dlatego zdecydowaliśmy się na zamknięcie tego projektu, ale bynajmniej nie porzuciliśmy idei publikowania krytycznych rozpraw poświęconych szeroko rozumianej fantastyce.
Książka Jolanty Łaby „Idee religijne w literaturze fantasy” otwiera nowy rozdział naszej działalności na tym polu − tym razem w formie serii wydawniczej. Nie obiecujemy publikowania kilku pozycji w roku (ilekroć to czyniliśmy, natychmiast następowała wydawnicza zapaść), ale będziemy się starać co jakiś czas o sobie przypominać.
Prezentowana tym razem książka różni się od poprzednich − po raz pierwszy na temat fantastyki (a dokładniej: fantasy) wypowiada się teolog. O związkach fantastyki z religią (nie tylko chrześcijańską) pisało wielu krytyków literackich, ale naukowcom z dziedziny teologii nie często oddawano głos. Dlatego z wielką satysfakcją uczyniliśmy to my, nawiązując do chlubnej tradycji „Anatomii Fantastyki” − jako pierwsi w Polsce wydaliśmy m.in. książki poświęcone Urszuli K. Le Guin i Januszowi Zajdlowi.
„Idee religijne…” to przeredagowana wersja dysertacji doktorskiej Jolanty Łaby, która została obroniona na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2008. Książkę przedmową opatrzył prof. Jakub Z. Lichański.

Zawartość:
Przedmowa
Wstęp
I. Źródła inspiracji
II. Magia i religia w światach fantasy
III. Wybrane motywy mityczno-religijne
IV. Bohaterowie
V. Bestiariusze fantasy
Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Jan Plata Przechlewski, Krzysztof Papierkowski
Okładka: Sławomir Wojtowicz

Wyd. 2010, nakład 300, 188 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>