Anatomia Fantastyki #3 (Czerwony Karzeł #10)

 
Milena Bianga, Mariusz Stawicki

Mit i magia. Ursula K. Le Guin

Znakiem rozpoznawczym serii stało się nie tylko publikowanie debiutantów, ale przede wszystkim − tekstów na tematy niebędące dotąd przedmiotem krytycznej refleksji. Zebrane w jednym tomie eseje Biangi i Stawickiego, będące ich przeredagowanymi pracami magisterskimi, poświęcone były twórczości Ursuli K. Le Guin, a szczególnie magicznymi i mitycznymi aspektami jej utworów. Książkę dopełniały mapy światów Le Guin wykonane przez pierwszego kartografa GKF – Krzysztofa Papierkowskiego.
Niestety, mimo naszych nadziei, leguinologia nie rozwinęła się w naszym kraju i nowych książek na temat twórczości tej autorki po polsku nie możemy się doczekać.

Zawartość:
Milena Bianga Mit i magia w „Ziemiomorzu” Ursuli K. Le Guin
O autorce „Ziemiomorza”
1. Prawo imion, czyli powrót do wiary w kreacyjną moc słowa
2. Człowiek i jego cień
3. Koegzystencja przeciwieństw
Bąbelki dryfujące w rzece czasu
Bibliografia
Mariusz Stawicki Czytelnik w mit wprowadzony
Wstęp
1. Twórczyni światów. Ursula K. Le Guin i jej dzieło
2. Czytelnik w mit wprowadzony
3. Mit wykreowany
4. Mitologiczna przestrzeń dialogu
Zakończenie. Gra w wartości
Bibliografia

Redakcja: Krzysztof Papierkowski (redaktor naczelny), Grzegorz Szczepaniak (redaktor serii), Krzysztof Ciszewski, Jan Plata Przechlewski
Okładka i ilustracje: Piotr Terszel

Wyd. 1997, nakład 500, 152 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>