Anatomia Fantastyki #4 (Czerwony Karzeł #13)

 
Jerzy Szyłak

Fantastyka i Kino Nowej Przygody
Leksykon filmowy

AF to debiuty i premiery, ale także i publikacje, które nie mogły się doczekać druku w poważnych wydawnictwach. Książka Szyłaka była już ponoć nawet złożona, ale nie trafiła ostatecznie do druku. Dopiero GKF poważnie potraktował ten tytuł i doprowadził dzieło do końca.
Leksykon zawiera omówienie 150 filmów wpisujących się w tytułowy kontekst i stanowi niezastąpione źródło wiedzy na temat popularnej sztuki filmowej z końca XX wieku.
Od numeru 4 publikacje AF ukazywały się z okładkami w odrębnym od Czerwonego Karła układzie typograficznym, co zapowiadało emancypację serii. Formalnie wciąż były jed-
nak wydaniami monograficznymi zasłużonego GKF-owskiego magazynu.

Zawartość:
Przedmowa
Wstęp: Kino Nowej Przygody, jego cechy i granice
Notki o filmach (lata 1975-1995)

Redakcja: Krzysztof Papierkowski (redaktor naczelny), Grzegorz Szczepaniak (redaktor serii), Jan Plata Przechlewski
Projekt okładki: Jan Plata Przechlewski

Wyd. 1997, nakład 500, 198 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>