Anatomia Fantastyki #5

 

(wyd. I jako numer monograficzny magazynu Czerwony Karzeł #15; wyd. II zmienione jako AF #5)

Katarzyna Kaczor

Od Draculi do Lestata
Portrety wampira

Ta krytycznoliteracka praca, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 1998, poświęcona jest jednemu z najmrocz-
niejszych i wzbudzających skrajne emocje bohaterowi kultury popularnej – wampirowi. Autorka śledzi jego metamorfozy na przestrzeni wieków i odkrywa zależności, jakie zachodzą między nim a kreującą go rzeczywistością.
Niesłabnąca popularność postaci krwiopijcy i wampirycz-
nych opowieści w kulturze popularnej XXI wieku, a także niemalejące zainteresowanie 5. tomem „Anatomii Fantastyki” skłoniły nas w roku 2010 do ponownego wydania tej książki.
W wydaniu drugim Autorka, która przez 12 lat minionych od premiery „Portretów wampira”, zdążyła m.in. obronić doktorat i wydać ważną książkę na temat wiedźmińskiego cyklu Sapkowskiego, pogłębiła swoje wcześniejsze obserwacje, przywołała teksty kultury, których z oczywistych względów nie znała, doprowadzając historię wampira do końca pierwszej dekady XXI wieku.

Zawartość:
„Dlaczego wampir?”
Wampiry w wierzeniach
Pierwowzór literacki
Gotycyzm i romantyzm w Draculi Brana Stokera
Wampir na ekranie
Zło nie zostaje pokonane
W dialogu z tradycją
To w nas czai się zło
Wampir – przedstawiciel innego gatunku
Miłość jest wieczna
Nie potrafię…
Wampirze, powiedz „Kim jesteś?”
Zakończenie
Bibliografia
Summary

Okładka: Agnieszka Ziarnik
Wyd. I 1998, nakład 500, 100 str.
Redakcja: Krzysztof Papierkowski (redaktor naczelny „Czerwonego Karła”), Grzegorz Szczepaniak (redaktor serii „Anatomia Fantastyki”), Jan Plata Przechlewski
Wyd. II 2010 (zmienione), nakład 280, 100 str.
Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Krzysztof Papierkowski, Jan Plata Przechlewski

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>