Anatomia Fantastyki #6

 
Materiały Trzeciego Gdańskiego Seminarium Filmowego SF

Żyjemy w przyszłości
Technika: technologia, ewolucja czy metafizyka?

Przez kilka lat był GKF współorganizatorem odbywających się na UG Seminariów Filmowych. Tom „Żyjemy w przyszłości” zawierał najciekawsze referaty wygłoszone w trakcie seminarium pt. „Technika: technologia, ewolucja czy metafizyka”, które odbyło się w marcu 1998 roku.
Był to pierwszy numer Anatomii Fantastyki po usamodzielnieniu się czasopisma.

Zawartość:
Wstęp
Referaty:
Edyta Sobczyńska. Techno – nowa estetyka?
Joanna Cielecka. Czy to teledysk, czy film jeszcze? O rzeczywistości w filmach Zbigniewa Rybczyńskiego
Jan Plata-Przechlewski. Science Fiction – gatunek w ewolucji (ewolucja fabuły, ewolucja scenerii, ewolucja realizacji)
Dariusz Obołończyk. Przenikanie elementów fantastyki do kina popularnego na przykładzie ewolucji postaci psychopatycznego mordercy
Janusz Bohdziewicz. Reakcja – remedium – remake. Mit o rzeczywistości wirtualnej
Przemysław Gulda. Czy robot może kupić dom? Z problemów prawa przyszłości: nowe podmioty
Jakub Korolczuk. Od wódki do telefonów komórkowych, czyli nowy model komunikacji
Katarzyna Wiśniewska. Technika po godzinach?
Jerzy Szyłak. Wynalazek Morela i mumia Bazina
Marek Oramus. Sens Wszechświata

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Krzysztof Papierkowski, Jan Plata Przechlewski
Współpraca: Janusz Bohdziewicz
Okładka: Piotr Storoniak

Wyd. 1998, nakład 300, 78 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>