Anatomia Fantastyki #7

 
Daniel Misterek

Tam, gdzie czyha Cthulhu
O przestrzeni naznaczonej w prozie H. P. Lovecrafta

Ten numer AF poświęcony był jednemu z najgenialniej-
szych twórców literatury grozy – Howardowi Philipsowi Lovecraftowi. Składał się z dwóch tekstów: tytułowego oraz szkicu „Horror i filozofia albo do czego może służyć Lovecraft” Krzysztofa Abriszewskiego. Misterek zajął się znaczeniami elementów przestrzeni w prozie Samotnika z Providence, natomiast Abriszewski udowadniał, że twórczość HPL-a może być również wyzwaniem rzuconym filozofii.
W roku 2008 Misterek otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych. Jakby nie liczyć, to trzeci z autorów debiutujących w AF, który uzyskał później tytuł naukowy. Publikacja w GKF jako odskocznia do kariery naukowej – kto wie?

Zawartość:
Wstęp
1. Zanim nadszedł Lovecraft straszyło już półtora wieku, czyli krótka historia grozy do początku XX stulecia
2. Desakralizacja sacrum, czyli przestrzeń w klasycznej literaturze grozy wobec kulturowo-archety-
picznych wzorów doświadczania przestrzeni
3. Samotność w Providence, czyli krótka historia twórczości Howarda Philipsa Lovecrafta, wraz z jej oddźwiękiem za granicą i w Polsce
4. Tam, gdzie pada „blady strach”, czyli różne typy przestrzeni „naznaczonej” w prozie Howarda Philipsa Lovecrafta
Zakończenie
Krzysztof Arbiszewski. Horror i filozofia albo do czego może służyć Lovecraft
Bibliografia
Summary

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Jan Plata Przechlewski, Krzysztof Papierkowski
Okładka: Rafał Gosieniecki

Wyd. 1999, nakład 400, 74 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>