Anatomia Fantastyki #8

 
Oblicza horroru
Szkice z pogranicza literatury fantasy i horroru
pod redakcją Anny Derlatki

Tom „Oblicza horroru” to kolejny eksperyment na który Jerzy Szyłak namówił GKF. Zebrał on najlepsze prace zaliczeniowe z fakultatywnych zajęć, które prowadził w roku akademickim 1998−1999 na UG, powierzył ich redakcję oraz skład studentkom ze specjalizacji edytorskiej, a GKF udostępnił łamy AF i firmował całość. Nigdy wcześniej ani później nie zdobyliśmy się na opublikowanie zbioru szkiców wyłącznie adeptów polonistyki.

Zawartość:
Autorzy prac:
Jerzy Szyłak. Oblicza horroru
Aldona Trzebiatowska. Lęk Clive’a Barkera
Agnieszka Pokrzywnicka. Groza a literatura popularna (Clive Barker – Cień człowieka)
Aleksandra Zagórska. Głęboko w mięsie (Syn celudoidu Clive’a Barkera)
Alicja Wilczanowska. Nocny pociąg z mięsem Clive’a Barkera
Sebastian Konefał. Związki horroru z literaturą science fiction
Anna Małek. Hans Heinz Ewers Pająk
Aleksandra Szworska. Edgar Allan Poe Zagłada Domu Usherów
Anna Szalsza. Ambrose Bierce Śmierć Halpina Fraysera
Ewa Tomaszewicz. Roald Dahl William i Mary
Anna Wierzchowska. Narzędzia strachu (Howard Philips Lovecraft Duch ciemności)
Aleksandra Labudda. Oddech demona
Izabela Kurr. Rzeczy nie są tym, czym się wydają, czyli czym nas straszy Jonathan Carroll w opowiadaniu Pan Fiddlehead
Adam Iwanowski. Lem i horrory

Redakcja: Grzegorz Szczepaniak (redaktor naczelny), Anna Derlatka (redaktor numeru), Izabela Kurr (korekta), Krzysztof Papierkowski
Projekt okładki: Anna Derlatka (na okładce obraz „Kolos (Panika)” Francisco Goyi)

Wyd. 1999, nakład 400, 102 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>