Czerwony Karzeł #14+

 

Pierwszy od trzech lat „normalny”, tj. magazynowy numer „karzełka”. Wskutek pewnego zaćmienia umysłowego, rednacz CK (onże koordynator Nordconu i onże prezes GKF) nadał informatorowi Nordconu 1997 nazwę „Czerwony Karzeł # 14”. Dlatego niniejsze wydanie otrzymało numer „14+” (w redakcji sprzeczano się czy „+” to plus, czy krzyżyk).
W numerze dużo znanych nazwisk, zarówno w części literackiej (wyjątkowo rozbudowanej), publicystycznej, jak i graficznej. Jedno z opowiadań przedstawiono w wersji oryginalnej (Ola Marczyńska napisała je w j. angielskim). ¼ tekstu zajmuje pierwsza część powieści Clifforda Simaka Miejsce Odlotów Do Gwiazd.
„Karzełek” był częściowo sfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE DIALOG SPOŁECZNY.

Zawartość:
LITERATURA
• Jacek Drewnowski. Opowiadanie „Dostawca”
• Konrad T. Lewandowski. Opowiadanie „Groszowa sprawa”
• Aleksandra Marczyńska. Opowiadanie „The Girl and the Knight”
• Ewa Nadolna. Opowiadanie „Zlecenie”
• Cynthia Ward. Opowiadanie „Byłem przy tym, jak kręcili ten klip” (tłum. Aleksandra Marczyńska)
• Andrzej Zimniak. Opowiadanie „Gołębiarka za zieloną fosą”
• Clifford D. Simak. Powieść Miejsce Odlotów Do Gwiazd – część 1 (tłum. Marek Michowski)
PUBLICYSTYKA
• Od redaktora
• Wywiad z Guy’em Gavrielem Kay’em „Tylko dla ośmiolatków”. Rozmawiała i przetłumaczyła Ewa Nadolna
• Anna Martuszewska „Oswajanie potworów” – esej
FANDOM
• Marek Michowski „Seminarium Literackie. Katowice ‘98”
• Grzegorz Szczepaniak „Fanziny polskie II”
KOMIKS
• Andrzej Skrzypczyk „Homo superhomini lupus est”
• R. Kolasa „Batman”
• R. Kolasa 2 komiksy bez tytułów
GALERY
Andrzej Dobrzyński, Piotr Terszel
GRAFIKA
Andrzej Dobrzyński, Rafał Gosieniecki, Thomas Hofman, R. Kolasa, Marek Lachowicz, Konrad T. Lewandowski, Grzegorz Raczek, Christel Scheja, Piotr Terszel
ŻÓŁTE KARTKI
Dziewiętnastowieczna mapa fragmentu terenu b. Stanów Zjednoczonych, na którym toczy się akcja powieści Simaka
KARTKA DO WYRWANIA
Wiersz Ewy Nadolnej, wiersz Guy’a Gavriela Kay’a oraz dwa wiersze Lawrence’a Schimela

Redakcja: Krzysztof Papierkowski (redaktor naczelny), Katarzyna Manikowska, Marek Michowski, Grzegorz Szczepaniak
Okładka: Dariusz Anacki

Wyd. 1998, nakład 500, 130 str.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>