Kelewan

 

Kelewan to świat opisany w trylogii Raymonda E. Feista i Janny Wurst: Córka Imperium (Rebis 1995), Sługa Inperium (Rebis 1996) i Władczyni Imperium (Rebis 1996).
Świat (planeta) Kelewan składa się z trzech głównych kontynentów (wspomniane są ogólnikowo inne, ale nic o nich bliżej nie wiadomo). Na północy leży kontynent (też nazywany Kelewanem), na którym znajduje się większość prowincji Imperium Tsuranuanni. Na południu, za Morzem Krwi, leży kontynent Tsubar; a na wschodzie, za cieśniną Xula – kontynent Thuril.
Kelewan to stary świat, który niegdyś zamieszkany był przez inteligentne rasy całkiem odmienne od panujących tam dziś Tsuranich. Większość rud metali została wydobyta już przed przybyciem ludzi. By zaradzić brakowi metali używa się tam odpowiednio spreparowanych skór oraz niektórych odmian drewna, którym zapewnia się twardość porównywalną metalom.
Kelewan zamieszkany jest przez cztery odmienne inteligentne rasy: dwie ludzkie – Tsuranich i Thurilczyków oraz autochtońskie – Cho-ja i Thun.
Rasy ludzkie są potomkami ludów, które uciekły na Kelewan z innych światów, poprzez Złoty Most w czasie Wojen Chaosu. Cho-ja to rasa podobna do olbrzymich mrówek. Cho-ja żyją w społecznościach podobnych do mrowisk, w których istnieje królowa. a funkcje innych osobników są ściśle określone. Większość minerałów, jakie wydobywane są na Kelewanie (choć i tak to drobne ilości) pochodzi właśnie z kopalni Cho-ja. Rasa Thun podobna jest do sześcionożnych centaurów. Wskutek ciągłych walk z Tsurani zostali oni przed tysiącem lat zepchnięci do znajdującej się na północy Kelewanu tundry, skąd dokonują częstych wypadów na północne prowincje Imperium.
Autorem przedstawionej mapy Kelewanu jest R.M. Askren. W polskiej wersji przetłumaczyłem część nazw oraz zlokalizowałem miejscowości w Konfederacji Thurilskiej i miasto-państwo Cho-ja – Chakahę.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>