mj. 092020
 

Stan epidemiczny fatalnie wpływa na terminy publikacji naszego „Informatora”. Opóźnienie w tym miesiącu jest jednak głównie moją winą, za co – jako redaktor techniczny i szef działu wydawniczego – wszystkich naszych Szanownych Czytelników gorąco przepraszam.  

 Posted by at 22:02

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>