prn. 132013
 

Informujemy, że VIII edycja Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta została przedłużona do końca października.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Pomorze za setki i tysiące lat…”, motto zaś stanowi cytat z książki Davida Mitchella pt. Atlas Chmur, który brzmi: „Czas jest tempem, w którym znika przeszłość…”.

Konkurs ma charakter otwarty i jest rozgrywany w dwóch kategoriach: prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” – od 16 do 19 lat oraz „B” – powyżej 20 lat. W kategorii prozy należy przesłać opowiadanie lub dziennik o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, a w kategorii poezji – 3 utwory. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie przy ul. Kaszubskiej 14 do końca października 2013 roku w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD, z dopiskiem: Powiew Weny.

Nagrodami w konkursie są: w grupie wiekowej „A” – nagrody rzeczowe w formie sprzętu multimedialnego,

w grupie wiekowej „B” – nagrody pieniężne:

I miejsce – 700 zł

II miejsce – 500

III miejsce – 300 zł

Ponadto w każdej kategorii zostaną przyznane wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu!

 Posted by at 17:40

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>