mrz. 012015
 

1.03. Walne Zebranie GKF wybrało nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem został Maciej Dawidowicz, I Wiceprezesem Piotr Wiśniewski, a II Wiceprezesem Kamil Wiśniewski.

Informacje o pozostałych zmianach w składzie Zarządu oraz nowej Komisji Rewizyjnej zostaną opublikowane na łamach następnego numeru „Informatora”.

Nowemu Prezesowi życzymy owocnej kadencji, a ustępującemu dziękujemy za dwa lata wytężonej pracy.

 Posted by at 20:22

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>