Czerwony Karzeł # 1 (17) 2014

 

Pierwszy po piętnastu latach numer „Czerwonego Karła” CK_17zapowiada drugą edycję naszego legendarnego magazynu. W przeciwieństwie do wydań z lat 1991-1999 jest ona wyraźnie skromniejsza (oprawa zeszytowa, stron ledwie 44), ale i warunki, w których Karzełek obecnie powstaje, są także inne. Osobą, bez której dehibernacja Karła nie byłaby możliwa, jest Karolina Kaczkowska. To ona namówiła nas na wznowienie wydawania literackiego fanzinu i zgodziła się objąć funkcję redaktora naczelnego. Trzymamy za nią kciuki i mamy nadzieję, że pismo pod jej przewodem będzie się ukazywało regularnie, tzn. raz na pół roku.

Zawartość:
Proza
Andrzej Prószyński, Gotycki kontra Barok
Jean-François, Srogi pogromca wampirów
Alicja Mochocka, Nie kracz, Andrzeju!
Publicystyka
Jan Plata-Przechlewski, Na marginesie dwóch trylogii
Karolina Kaczkowska, Jerozolima wyzwolona czyli niedaleko pada fantasy od eposu rycerskiego
Papier to papier, zostaje… wywiad z Tomaszem Kołodziejczakiem
Grzegorz Szczepaniak, Barok, fantasy i stracone nadzieje
Janusz Piszczek, Namiar nr 1
Kościej Papiginis, Smokologia
Komiks
Tomasz Mering, Gdańsk 1632 i 1645; Ślub nad Białą
Jan Plata-Przechlewski, Wyimaginowana wampiuryja jednokadrowa
Agata Plank, Grzegorz Szczepaniak, Dragonslayer

Analogowy nakład tego numeru już się wyczerpał, dlatego udostępniamy jego wersję elektroniczną.

 Posted by at 18:34

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>