kw. 302013
 

Zapraszam do lektury do najnowszego numeru „Informatora” w wersji elektronicznej. Miłośnicy wydania papierowego będą musieli jeszcze trochę poczekać na wydruk.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego

szef Działu Wydawniczego

 Posted by at 20:35

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>